Grammar & Writing LIVE

E-mail Print PDF

Grammar & Writing LIVE (100 ชม.)

ไม่ใช่แค่การติว แต่คือการเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริงเสียงจริง อาจารย์เจมส์ (ปริญญาเอกจากเคมบริดจ์ ด้านภาษาศาสตร์) กับประสบการณ์กว่า 10 ปีในวงการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ!!!

รูปแบบการเรียนสุดล้ำ ทันสมัย English 4.0!!! เรียน LIVE สดเป็นกลุ่มเล็ก 100 ชม. เต็ม (เรียน 50 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.)

ในรูปแบบ masterclass เน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก อาจารย์ทำหน้าที่เป็น mentor ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงพิเศษสุด

เนื้อหาการเรียนแบบ exclusive!!! ถามตอบได้เหมือนเรียนสด ทำให้มั่นใจได้ว่า ดูแลผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง

เนื้อหาที่เรียน:

Grammar

  • นามและโครงสร้างส่วนขยาย
  • กริยาและโครงสร้างภาคแสดง
  • โครงสร้างเนันข้อความและคู่ขนาน
  • ประโยคคำสั่ง อุทาน และคำถาม
  • ประโยคความรวมและความซ้อน

Writing

  • โครงสร้างย่อหน้าและความเรียง
  • การเขียนในชีวิตประจำวัน
  • การเขียนในปริบทการศึกษา
  • การเขียนในปริบทการทำงาน
  • การเขียนแสดงความคิดเห็นและอภิปราย

...เปิดรอบวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 63 เวลา 13.30-15.30 น.

***พิเศษสมัครภายใน 4 เม.ย. 63จากราคาปกติ 15,900 บาท ราคาพิเศษ 5,900 บาท***

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-611-8814

 

 

คอร์สรับรองผล

Facebook / Line / Website

img_3988

LoginFan Page