ข้อสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

E-mail Print PDF

ข้อสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

มาเกริ่นกันก่อนสักเล็กน้อย สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่า โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) เป็นข้อสอบประเภทไหน โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) เป็นแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้มาตราฐาน และยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งจะวัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง ดังนั้นชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษ หรือชาวออสเตรเลีย จะไม่ต้องทำแบบทดสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)

ข้อสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  ที่ผ่านมาจะมี อยู่ 3 ระบบ คือ

  1. โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  PBT คือการทำข้อสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  แบบเก่าผ่านระบบการตรวจข้อสอบบนแผ่นกระดาษ
  2. โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  CBT คือการทำข้อสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  แบบเก่าผ่านระบบการตรวจข้อสอบบนคอมพิวเตอร์
  3. โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  iBT คือการทำข้อสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  แบบเก่าผ่านระบบการตรวจข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เนต ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่แพร่หลายที่สุด

ดังนั้น แบบทดสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  ที่จะพูดถึงจะเป็น TOEFL iBT หรือ โทเฟิล ที่สอบบทคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เนตนั่นเอง

โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) จะวัดทักษะด้วยกันทั้งหมด 4 ทักษะ ดังนี้

  • การอ่าน (Reading)
  • การฟัง (Listening)
  • การพูด (Speaking)
  • การเขียน (Writing)

โดยทั้ง 4 ทักษะนั้น โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  จะวัดผู้สอบด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

  1. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทางด้าน การอ่าน (การอ่าน) การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) และการเขียน (Writing) ซึ่ง โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) จะวัดความเชี่ยวชาญทางทักษะนั้นๆ ทีละด้าน
  2. ทักษะการสื่อสารเชิงบูรณการ (Integrated Skills) อย่างเช่น ผู้สอบจะต้องใช้ทั้งทักษะการฟัง-อ่าน-พูด หรือ อาจจะต้อง ฟัง-อ่าน-เขียน ทั้งนี้เพื่อจะได้วัดปฏิกริยา และความเข้าใจภาษาอังกฤษ

 

โดยปกติแล้วคำถามของทักษะการสื่อสารเชิงบูรณการ (Integrated Skills) ของโทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) จะถือว่าเป็นส่วนที่ยากกว่าคำถามของการสอบวัดทักษะทีละทักษะของโทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)

สิ่งที่มักถูกถามต่อมาของ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) คือ มีกี่คำถาม และใช้เวลาเท่าไร

ระบบ TOEFL

ทักษะ

จำนวนคำถาม

เวลา

โทเฟิล หรือ โทเฟล
(TOEFL iBT)

การอ่าน (Reading)

3 – 5 บทความ บทความละ 12 – 14 คำถาม

60 – 100 นาที

โทเฟิล หรือ โทเฟล
(TOEFL iBT)

การฟัง (Listening)

4 – 6 เรื่อง เรื่องละ 6 คำถาม และ
2 – 3 บทสนทนา บทสนทนาละ 5 คำถาม

60 – 90 นาที

พัก

10 นาที

โทเฟิล หรือ โทเฟล
(TOEFL iBT)

การพูด (Speaking)

6 เรื่อง ( 2 เรื่องอิสระ และ 4 เรื่องบูรณาการ)

20 นาที

โทเฟิล หรือ โทเฟล
(TOEFL iBT)

การเขียน (Writing)

1 เรื่องอิสระ และ 1 เรื่องบูรณาการ

20 นาที (เรื่องบูรณาการ) 30 นาที (เรื่องอิสระ)

 

หลังจากได้ข้อมูลแบบนี้แล้ว ผู้สอบ ก็คงเริ่มเข้าใจว่า โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) จะวัดอะไรบ้างอย่างไร ส่วนรายละเอียดของเรื่องคะแนน โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) จะมีการแจงแถลงไขในบทความถัดไป

ดังนั้น หากคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม อยากเตรียมความพร้อม ของการสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)  สถาบัน EngWISE สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ โดยที่จะสอนปูพื้นฐาน และครอบคลุมเนื้อหาการสอบของ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) และยังรับรองผลคะแนน โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)   ที่ 550 คะแนน อีกด้วย!!!

สุดท้าย เวบไซท์หลักของ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) คือ www.ets.org/toefl

 

 

คอร์สเตรียมสอบ

คอร์สเสริมทักษะ

Facebook / Line / Website

LoginFan Page