มาทำความรู้จัก โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) กันเถอะ

E-mail Print PDF

มาทำความรู้จัก โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) กันเถอะ

 

โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) คืออะไร

คำถามนี้ เป็นคำถามยอดนิยม ที่คนหลายคนมักถามว่า โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) คืออะไร และโทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) สามารถทำอะไรได้บ้าง ดังนั้น ทางสถาบัน EngWISE ขอมาแถลงไขให้กระจ่างขึ้น ดังนี้

โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) เป็นแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้มาตราฐาน และยอมรับกันทั่วโลก โดย โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language ซึ่งหมายถึงแบบทดสอบที่วัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง ดังนั้นชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษ หรือชาวออสเตรเลีย จะไม่ต้องทำแบบทดสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)

โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) เป็นแบบทดสอบวัดระดับ และทักษะภาษาอังกฤษ ของผู้ที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ และในประเทศ ดังนั้น นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาต่อ จะต้องสอบวัดระดับ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) การวัดทักษะของ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) นั้น จะวัดว่าคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อยู่ในระดับใด โดยมาก จะวัดถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในห้องเรียน หรือในแลบห้องวิจัย

เพราะฉะนั้น ภาษาอังกฤษในแบบทดสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) จะเป็นแนวเดียวกับภาษาที่ผู้สอน อาจารย์ และศาสตราจารย์ใช้ รวมถึงเป็นภาษาที่เพื่อนนักเรียนด้วยกันใช้กันทั่วไป ถึงสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียน ในการซื้อของต่างๆ เป็นต้น

โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) จะวัดผู้สอบด้วยกันทั้งหมด 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน และ แน่นอน ว่า คะแนนของ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) จะมีผลอย่างมาก ในการเลือกมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากคะแนน โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) สูง โอกาสที่จะได้รับเลือกในมหาวิทยาลัยชั้นนำก็สูง หากคะแนนโทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) ได้น้อย โอกาสที่จะได้รับเลือกในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ก็จะลดหลั่นลงมาตามลำดับ

ดังนั้น เมื่อทราบว่า คะแนนการสอบ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) มีผลต่อการเลือกคณะ และมหาวิทยาลัย และคุณยังไม่มั่นใจ สถาบัน EngWISE สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ โดยที่จะสอนปูพื้นฐาน และครอบคลุมเนื้อหาการสอบของ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) และยังรับรองผลคะแนน โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL)   ที่ 550 คะแนน อีกด้วย!!!

สุดท้าย เวบไซท์หลักของ โทเฟิล หรือ โทเฟล (TOEFL) คือ www.ets.org/toefl

 

 

 

คอร์สเตรียมสอบ

คอร์สเสริมทักษะ

Facebook / Line / Website

LoginFan Page