เตรียมตัวสอบ TOEFL

E-mail Print PDF

Engwise สถาบันที่พร้อมที่สุดสำหรับ iBT TOEFL


เริ่มแล้วคอร์ส iBT TOEFL Mastery
เดือนมิถุนายนEngWISE ปรับเปลี่ยนระบบการสอนเพื่อใช้สอบ iBT TOEFL
หรือ TOEFL ระบบใหม่ โดยสถาบัน EngWISE เป็นสถาบันที่ยังคงกล้ารับประกัน
ผลสอบในระดับ 550 PBT แก่ชาวไทย และยืนยันความพร้อมด้วยคณาจารย์จุฬาฯ
ระดับเกียรตินิยมอันดับที่ 1 ทางภาษาอังกฤษผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแก่ชาวไทยเท่านั้น


ทำไม EngWISE จึงพร้อมที่สุด

ที่เดียวที่ทำหลักสูตรใหม่โดยผู้ผ่านการอบรมจากผู้จัดสอบ iBT (ETS) โดยตรง

ด้วยปณิธานที่ว่าสถาบันสร้างหลักสูตรที่ถูกต้องเท่านั้นจึงสร้างหลักสูตรโดย
ใช้พื้นฐานจากการอบรมของ ETS ประกอบกับการส่งผู้ชำนาญเข้าสอบ iBT จริง
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนำมาปรับให้เหมาะกับคนไทยมากที่สุด

คอร์สเรียนยังคงมีส่วนแกรมมา

แม้การสอบ TOEFL จะไม่มีส่วนโครงสร้างไวยากรณ์ (Structure) อีกต่อไป
แต่คะแนนส่วนนี้ยังคงอยู่โดยคิดรวมจากการพูดและการเขียน ดังนั้นอ.เจมส์จะ
ยังคงสอนส่วนโครงสร้างต่อเพื่อปูพื้นฐานเพื่อความสำเร็จสูงสุดของผู้เรียน

อาจารย์ผู้สอนเป็น Bilingual (ผู้พูดสองภาษา)

นักเรียนเก่าจะทราบดีว่าอ.เจมส์เป็น Bilingual ดังนั้นจึงสามารถสอนการพูด
(Speaking) ได้ด้วยตนเอง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่ยังไม่มีทักษะด้านการฟังอาจารย์
ชาวต่างชาติและลดปัญหาอันอาจเกิดจากอาจารย์ผู้ไม่มีประสบการณ์สอน TOEFL

หลักสูตรการเรียนที่เข้าใจศาสตร์การออกเสียง(สัทศาสตร์)แท้จริง

ชาวไทยมีปัญหาส่วนการพูดอย่างยิ่ง แต่การพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบจริงกว่า 5 เดือน
ของสถาบันโดยใช้หลักวิชาการด้านการวิจัยทำให้สามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างดี
ตรงตามความต้องการของการสอบ และ ผู้เรียนจะได้คะแนนสูงกว่าศักยภาพของตนโดย
วิธีของสถาบัน

มาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ

คะแนน 600 คะแนน PBT จำนวนมากกว่า 200 คนในช่วงครึ่งปีหลังเป็นข้อพิสูจน์ว่า
มาตรฐานการเรียน TOEFL ของ EngWISE คือที่สุดของที่สุด และจะยังคงใช้การเรียนสด
ในห้องขนาดเล็กเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงเนื้อหาที่สอนได้ดีที่สุดเช่นเดิม
สถาบันยืนยันว่าจะยังคงมาตรฐานการสอนให้สมกับการเป็น

“สถาบันการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่ออันดับที่ 1 ของไทย”*

เช่นนี้ต่อไป
* จากการสำรวจในรายการหัวกะทิ ทางสถานีวิทยุ 1 ปณ (การศึกษา)

Student01

 

คอร์สเตรียมสอบ

คอร์สเสริมทักษะ

Facebook / Line / Website

LoginFan Page